Lamborghini Diablo GTR
bj : 2001, Limited Edition  44 / 80 stuks

Lamborghini Diablo 30SE- individual
bj : 1995, Limited Edition 76 / 150 stuks

Lamborghini Diablo 30SE
bj : 1996, Limited Edition 84 / 150 stuks

 

Lamborghini Diablo S
bj : 1993, Gewijzigde S uitvoering

Lamborghini Jalpa 350-Targa V8
bj : 1984, totale productie 500 stuks

Lamborghini LM-002 4x4 jeep
bj : 1994, Op 2 na laatste LM-002